หน้าหลัก ข่าว ประชาสัมพันธ์ Cm-Clip Email : xpostnews@hotmail.com
//:ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 ได้มีมติแนวปฎิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ว่าการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเรียนว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 59 เห็นควรแจ้งเวียนความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. การนำเสนอรายการ และการโฆษณาของสถานีจะต้องไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย 2. ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และบุคคลผู้ร่วมรายการแต่ละสถานี จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ใช้โทนสี ขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว โดยการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยา และการแสดงออกต้องมีความสำรวมและเหมาะสม 3. การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสวรรคต หรืออันสืบเนื่องจากการสวรรคต จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น โดยจะต้องไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์แต่อย่างใด 4. ภาพ และสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีให้มีความเหมาะสมต่อการร่วมถวายความอาลัย 5. กรณีการนำเอารายการจากต่างประเทศมาเผยแพร่ออกอากาศผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 1–4 6. ให้ผู้รับใบอนุญาตเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี 7. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบรายการทุกรายการที่แพร่ภาพและกระจายเสียงออกอากาศให้เป็นไปตามข้อ 1-6 ตลอดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 เป็นต้นไป  ://: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานบันเทิงได้พิจารณางดการจัดกิจกรรมรื่นเริง โดยเฉพาะกิจกรรมที่แสดงในที่สาธารณะ หากเป็นการจัดในสถานที่ปิดขอให้ใช้ดุลยพินิจดำเนินการอย่างถี่ถ้วนเหมาะสม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการพี่น้องประชาชน ทั้งหน่วยแพทย์ สาธารณสุข ชุดเคลื่อนที่เร็ว และบริการสายด่วน ทุกเครือข่าย เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจในช่วงเวลานี้ ขอให้พี่น้องประชาชน และหน่วยงาน ทั้งราชการและเอกชน ทุกฝ่าย ทุกหมู่เหล่าเป็นกำลังใจต่อกันและกันในห้วงเวลานี้ ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งต่อไป
ชาวชลบุรีต้อนรับ นายก "ตู๋"..

ชาวชลบุรีต้อนรับ นายก "ตู๋"..
       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ โดยมีนา..
ชลบุรี อ่านข่าวต่อ

วิ่งควายจังหวัดชลบุรี '59..
       เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.20 น. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท).สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรี ตัดใหม่ กรุงเทพฯ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว “ประเพณีวิ่งค..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี อ่านข่าวต่อ

ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใ..
       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ตั้งแต่ ..
ชลบุรี อ่านข่าวต่อ

ชลบุรี จัดพิธีเปิดป้ายศาลากลางจังหวัดและเสาธงชาติ..
       วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศาลากลางจังหวัดและเสาธงชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ปรับปรุงบริเวณร..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี อ่านข่าวต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อม..! ปรับสำนักงานสีเขียว (Gre..
       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ การส่งเสริมความรู้เรื่องกา..
ชลบุรี อ่านข่าวต่อ

เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแ..
       นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการเทศบาลเมืองชลบุรีร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาล..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี อ่านข่าวต่อ

วิ่งควายเทศบาลตำบลเหมือง..
       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ สนามหลังตลาด หมู่ที่ 1 นายศิรัษฏ์ ประสพเนตร นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายเทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์ ..
ชลบุรี อ่านข่าวต่อ

< อ่านข่าวทั้งหมด >กร.รมน ชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว


ทหารลงพื้นที่ จัดระเรียบผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและบริเวณแหลมบาลีฮาย ตามคำสั่ง คสช.


มอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการซ่อมบ้านทั่วไทย


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


www.chonburimail.com © All Rights reserved 2014 Contact us. หมู่บ้านมณ๊แก้ว ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 Tel. 088 333 8520 Fax : 038-389190 Email : xpostnews@hotmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : tanattipong@gmail.com
Tel : 088 - 333 8520